Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
30/08/2020
06082022233036374447
53 54 63 64 69 72 73 77 78 80
- -
30/08/2020
06070919242528293637
42 47 48 49 58 61 65 66 73 75
- -
30/08/2020
03040708101116182021
24 27 29