Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
30/08/2020
06071519272931354041
42 43 44 46 54 58 61 63 72 78
- -
30/08/2020
10111417182324373840
41 42 46 47 50 59 60 67 71 78
- -
30/08/2020
03040816212731343738
44 45