Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
16/11/2020
02151822252830364246
47 51 54 59 61 64 66 70 71 77
- -
16/11/2020
02101215171921262734
37 39 41 45 47 49 58 68 75 80
- -
16/11/2020
01030815171822242643
44 47 50