Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
31/08/2020
03050616172124283036
38 41 45 50 52 54 64 71 77 80
- -
31/08/2020
02031016192831333845
47 48 51 53 54 55 57 63 78 79
- -
31/08/2020
02041419202124303132
38 39 40