Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
31/08/2020
01040611132021232728
29 30 38 39 58 62 69 72 78 80
- -
31/08/2020
03041011192229323338
46 49 59 67 68 70 72 73 77 79
- -
31/08/2020
09141923263035394041
45 51