Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
31/08/2020
02030516171821263038
40 44 54 61 67 70 75 77 79 80
- -
31/08/2020
01040511182023242740
46 47 51 57 61 63 65 67 71 73
- -
31/08/2020
06101215232833353738
41 52