Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
16/11/2020
04060710222930353940
41 42 43 46 50 53 60 72 75 77
- -
16/11/2020
05132228313842474951
52 58 60 61 62 64 65 73 77 79
- -
16/11/2020
04050608222429354143
48 51