Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
01/09/2020
01020507121318202326
30 45 46 49 52 56 60 63 69 76
- -
01/09/2020
03040608121317181921
38 43 50 59 60 64 67 68 70 78
- -
01/09/2020
01151718223135404647
55 56