Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
01/09/2020
01051516172328313437
38 42 43 45 58 61 73 76 77 79
- -
01/09/2020
01030818213839404445
51 52 54 55 61 64 67 69 76 78
- -
01/09/2020
01081214192036434650
52 54 56