Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
01/09/2020
02071113141516293236
41 44 53 65 69 70 75 77 79 80
- -
01/09/2020
05060708101213152326
28 35 40 42 45 47 48 49 51 63
- -
01/09/2020
01041112252829333642
43 45