Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
16/11/2020
02060708121923303637
39 42 47 48 50 52 55 71 75 80
- -
16/11/2020
08131618202124252628
31 33 42 43 51 56 58 61 66 73
- -
16/11/2020
09141620222728363842
49 52