Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
02/09/2020
01020710161922243441
42 46 48 52 54 57 64 69 74 79
- -
02/09/2020
03101415161836384243
45 52 55 56 59 62 64 69 74 76
- -
02/09/2020
09101618242526374043
47 48 52