Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
02/09/2020
01020506121423293233
34 38 39 43 47 48 53 56 67 70
- -
02/09/2020
04061225272931434954
55 59 62 68 69 70 71 72 73 74
- -
02/09/2020
08111314212636414951
53 54