Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
02/09/2020
04070911141825303134
38 40 42 46 52 55 62 65 66 72
- -
02/09/2020
02050919252933363747
49 50 53 57 65 68 73 74 75 79
- -
02/09/2020
03050710131718212232
37 40