Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
02/09/2020
02121317192124333640
41 44 45 46 53 54 55 68 69 80
- -
02/09/2020
01060708121620222730
32 40 51 57 59 62 64 67 76 80
- -
02/09/2020
04051118192025283940
42 45