Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
02/09/2020
02071415162021222631
32 36 37 45 46 49 67 70 73 79
- -
02/09/2020
06071113162633364045
49 60 61 64 65 68 71 74 77 78
- -
02/09/2020
04061718192425303134
40 41