Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
03/09/2020
03041323283234414749
50 60 62 63 65 69 74 76 77 80
- -
03/09/2020
03050614161827303738
44 45 47 49 52 53 55 69 73 80
- -
03/09/2020
08131416232428323336
47 50