Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
17/11/2020
01020611222324293134
37 39 55 56 58 59 63 74 75 77
- -
17/11/2020
02050611182627283343
44 51 56 61 64 70 73 77 79 80
- -
16/11/2020
02040710141619202224
25 28 35