Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
03/09/2020
03040708091115192931
33 47 49 58 59 67 72 75 78 80
- -
03/09/2020
01041112131720313942
43 48 57 59 65 70 72 74 76 79
- -
03/09/2020
01071920252833353738
47 50