Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
03/09/2020
04070810141525273741
46 49 53 54 55 56 63 64 73 80
- -
03/09/2020
12131418192122232427
28 29 45 47 49 53 61 68 69 78
- -
03/09/2020
04101216182225313436
38 40