Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
04/09/2020
01030710121528333739
47 49 56 64 65 67 68 74 75 76
- -
04/09/2020
03040914212935394042
50 51 52 55 58 65 69 71 76 79
- -
04/09/2020
04151617243143454950
51 53