Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
04/09/2020
03051214151923272830
42 43 50 55 62 63 67 70 73 80
- -
04/09/2020
01021618242932434446
47 49 53 59 60 65 69 74 76 77
- -
04/09/2020
01050814162024253643
51 55 57