Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
04/09/2020
01040610161723303438
45 46 52 53 54 56 57 58 73 75
- -
04/09/2020
02040608212432374041
44 49 51 55 60 61 62 65 70 73
- -
04/09/2020
05070912202223373953
54 58