Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
04/09/2020
01040608171923283233
43 50 51 53 59 60 65 68 73 75
- -
04/09/2020
04050815171928293034
35 36 40 41 48 56 70 71 75 77
- -
04/09/2020
03121419202934353640
41 53