Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
05/09/2020
05091221222325263335
40 42 60 63 71 72 73 75 78 80
- -
04/09/2020
02091217182526293441
42 43 44 46 47 51 60 66 72 77
- -
04/09/2020
01020815202228323336
40 47