Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
05/09/2020
01040712131417182223
29 33 36 38 39 55 64 69 71 79
- -
05/09/2020
01112224252830333639
42 44 45 51 61 68 70 72 78 79
- -
05/09/2020
01081115162425272835
38 39