Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
05/09/2020
02111822242631333738
39 49 53 58 64 67 73 74 75 77
- -
05/09/2020
08091214152227323536
39 44 52 58 59 64 68 69 71 79
- -
05/09/2020
11132021222628293240
41 42 44