Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
05/09/2020
03040506152931363940
44 46 48 50 51 60 68 73 76 78
- -
05/09/2020
02040708121921243031
35 40 53 54 59 67 69 75 78 80
- -
05/09/2020
03121718212531323437
38 47