Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
05/09/2020
02031214252728323538
44 45 46 47 53 54 58 61 77 79
- -
05/09/2020
02030509141627333740
42 47 50 53 54 55 57 63 67 77
- -
05/09/2020
01031415161820262831
34 35 37