Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
06/09/2020
06091617202224252736
40 42 49 50 58 60 61 64 66 74
- -
06/09/2020
03081226303132373941
43 44 45 46 48 55 60 65 75 79
- -
05/09/2020
06111215222528303637
40 48