Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
06/09/2020
01030407111217192236
37 40 41 49 50 53 54 58 68 73
- -
06/09/2020
04060912222428303541
43 46 53 57 58 61 70 74 75 76
- -
06/09/2020
01050710112427323845
49 57