Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
17/11/2020
10111921252731333741
44 46 53 54 63 64 68 70 76 78
- -
17/11/2020
06121421313234364143
44 46 50 52 55 59 72 74 78 80
- -
17/11/2020
01020411202833385051
52 55