Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
06/09/2020
07121625323436434649
56 58 59 62 67 70 72 75 76 77
- -
06/09/2020
03141617202528394148
51 54 55 64 70 71 72 76 77 78
- -
06/09/2020
03101214151617262728
31 37