Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
06/09/2020
02040820242629353750
51 54 57 61 63 65 69 73 75 76
- -
06/09/2020
01102124273134353639
40 43 47 53 55 62 63 68 71 78
- -
06/09/2020
02060809121819212228
30 33