Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
06/09/2020
01030912172631354347
48 53 55 58 59 64 65 66 71 76
- -
06/09/2020
06081013151621273037
38 40 41 45 52 73 74 75 77 78
- -
06/09/2020
01080912161819203033
43 44