Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
07/09/2020
05152227293336394243
48 49 51 56 57 59 68 72 78 79
- -
07/09/2020
03060910132021223134
43 45 46 47 48 55 57 66 69 70
- -
07/09/2020
02040509102028303242
45 52 54