Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
07/09/2020
03050815212327414247
48 49 51 60 64 68 71 75 76 80
- -
07/09/2020
02040713192130313438
45 46 49 51 54 58 66 72 76 78
- -
07/09/2020
01060813161921353843
48 49