Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
07/09/2020
06070915192226303136
43 45 46 50 54 55 56 61 67 74
- -
07/09/2020
10121620232529364142
47 51 57 60 63 64 67 70 74 75
- -
07/09/2020
02111213212526353637
38 39