Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
17/11/2020
02040709152023242935
42 45 47 48 58 59 60 70 76 78
- -
17/11/2020
05070910111318212234
37 42 43 46 49 58 61 71 75 77
- -
17/11/2020
04060812202225272934
39 46