Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
07/09/2020
05101112141921283032
34 37 39 49 50 54 55 60 66 78
- -
07/09/2020
04061720252630323435
38 44 48 55 60 71 74 76 77 78
- -
07/09/2020
01070913172224262830
32 33