Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
08/09/2020
03041424262830313241
50 51 53 56 58 71 73 74 78 80
- -
08/09/2020
02030512151725313233
34 35 48 51 52 58 62 72 75 76
- -
08/09/2020
05081821272829313642
44 46 48