Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
08/09/2020
03091418193335383940
53 54 56 58 67 69 70 74 76 78
- -
08/09/2020
04050922252830323537
46 47 48 50 54 66 69 76 79 80
- -
08/09/2020
02121920283132334043
46 47