Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
08/09/2020
05101218253234384044
47 50 52 60 61 66 68 70 71 77
- -
08/09/2020
04091415202324253036
37 38 41 45 50 62 65 72 73 80
- -
08/09/2020
05232529323435373841
52 55