Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
08/09/2020
02081113142227282935
36 38 47 50 52 55 56 62 75 78
- -
08/09/2020
03040514151617434448
49 50 55 59 61 64 71 77 78 79
- -
08/09/2020
06162124283738394142
44 45 46