Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
24/11/2020
08091012141634445354
61 62 63 65 66 71 73 74 76 79
- -
24/11/2020
08101415161721364445
48 49 52 55 60 63 65 68 77 80
- -
24/11/2020
07091416182228304652
59 65