Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
09/09/2020
05172324272830374049
52 53 55 56 58 62 65 67 70 74
- -
08/09/2020
07091620232731323539
41 42 44 45 49 52 56 72 74 75
- -
08/09/2020
01020709101127303134
38 40