Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
09/09/2020
01080912192228384143
48 50 54 59 60 62 69 72 74 77
- -
09/09/2020
01111213192022253034
35 38 39 40 42 43 44 62 63 68
- -
09/09/2020
01020817182326282930
35 41