Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
09/09/2020
05060710131415212430
31 34 42 48 52 53 70 71 72 74
- -
09/09/2020
05131416293032353940
41 46 47 51 53 62 65 67 76 77
- -
09/09/2020
05061618232526282935
37 44