Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
09/09/2020
01060811131726303235
38 43 48 51 53 63 69 77 78 79
- -
09/09/2020
01041415202124253442
44 50 51 52 54 55 57 60 63 73
- -
09/09/2020
02030507091114202634
36 48 50