Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
10/09/2020
06151629303132343639
44 46 47 49 58 63 70 77 78 80
- -
10/09/2020
01050910141516232937
38 40 43 49 55 56 57 60 71 79
- -
10/09/2020
01101314212326303334
36 37